Utvecklingsgrupper / Habilitering

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering startades 2002 på initiativ av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Det finns två inriktningar inom utvecklingsgruppen, vuxenhabilitering respektive barn- och ungdomshabilitering. Dessa två inriktningar har separata frågeblanketter och det tas fram egna nyckeltal för dem båda, men resultaten redovisas tillsammans i en gemensam rapport. Nytt från 2015 är att rapporten även innehåller nyckeltal där både barn- och vuxenhabilitering ingår, dvs sammanslaget.

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering följer upp aktivitets- och resursdata, men tar även fram effektnyckeltal för måluppfyllelse, patientnöjdhet och patienternas upplevelse av möjligheten att påverka habiliteringsplaneringen, baserat på en separat enkät. Ett utvecklingsarbete pågår om att digitalisera denna enkät så att den går att fylla i via smartphone, surfplatta och dator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Teresa Herlin
Tel: 0705-28 00 16
Datainsamlingen är öppen
Dokument: