Utvecklingsgrupper / Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin har rapporterat in data till Nysam sedan 1998.

Grafer och nyckeltal presenteras på landsting/regionnivå och kliniknivå. Gruppen har ett välfungerande arbetsutskott som träffas dagen innan utvecklingsgruppens möten för att förbereda frågor och diskussionspunkter.

Under 2016-2017 är ett fokusområde barn med diabetes och gruppen har ett samarbete med kvalitetsregistret SWEDIABKIDS. Nyckeltal från registret finns med i årets rapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är öppen