Rapporter

Här finner du våra senast publicerade rapporter. Ladda ner dem i pdf-format.

Problem att ladda ner en rapport?
Det kan vara webbläsaren som blockerar nedladdning/popup-fönster eller inställningar i din brandvägg.
Kontakta gruppansvarig om problemet kvarstår.

Vårdkonsumtion 2012
Ekonomirapport 2012
Akutmottagningar 2015
Logopedi 2015
Öron näsa hals 2015
Ögonsjukvård 2016
Operation Anestesi Intensivvård 2016
Onkologi 2016
Habilitering 2016
Syncentraler 2016
Hjälpmedel 2016
Hörselvård 2016
Röntgen och mammografi 2016
Infektion 2016
Tolkcentraler 2016
Ortopedi 2016
Kvinnosjukvård 2016
Barn och Ungdomsmedicin 2016
Barn- och ungdomspsykiatri Rapport 2016
Blodcentraler 2016
Klinisk kemi 2016
Klinisk mikrobiologi 2016
Ambulanssjukvård 2016
Patologi och cytologi 2016
Hudsjukvård 2016
Vuxenpsykiatri 2016

Ingen rapport är markerad för nedladdning.