Rapporter

Här finner du våra senast publicerade rapporter. Ladda ner dem i pdf-format.

Problem att ladda ner en rapport?
Det kan vara webbläsaren som blockerar nedladdning/popup-fönster eller inställningar i din brandvägg.
Kontakta gruppansvarig om problemet kvarstår.

Vårdkonsumtion 2012
Ekonomirapport 2012
Akutmottagningar 2015
Logopedi 2015
Öron näsa hals 2015
Hörselvård 2016
Ortopedi 2016
Blodcentraler 2016
Klinisk kemi 2016
Klinisk mikrobiologi 2016
Syncentraler 2017
Habilitering 2017
Röntgen och mammografi 2017
Patologi och cytologi 2017
Infektion 2017
Hjälpmedel 2017
Ögonsjukvård 2017
Onkologi 2017
Vuxenpsykiatri 2017
Tolkcentraler 2017
Operation Anestesi Intensivvård 2017
Ambulanssjukvård 2017
Hudsjukvård 2017
Kvinnosjukvård 2017
Barn- och ungdomspsykiatri Rapport 2017
Rapport BUM 2017

Ingen rapport är markerad för nedladdning.