Utvecklingsgrupper / Ortopedi

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi etablerades relativt tidigt i Nysams historia; första året gruppen rapporterade in data var 1999.

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi följer upp aktivitets-, resurs- och produktivitetsdata men diskuterar även kvalitetsnyckeltal och möjligheten att lyfta in dessa i rapporten i samarbete med t.ex. kvalitetsregistret Rikshöft.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: