Utvecklingsgrupper / Röntgen

Nysams utvecklingsgrupp för Röntgen och mammografi startade i mitten av 1990-talet. År 2015 deltog ca 40 kliniker/enheter från 12 landsting.

Inom Nysam Röntgen används röntgenpoäng som ett sätt att vikta aktiviteter och på så sätt göra data mer jämförbar. Att ge olika undersökningstyper olika vikt gör det möjligt att jämföra avdelningar med olika mix av undersökningstyper och bättre spegla förskjutningar i undersökningspanoramat över tid, som ju oftast sker mot ”tyngre” undersökningar.

Utöver jämförelser avseende produktion, resurser och medicinsk praxis planerar utvecklingsgruppen att fördjupa sig i användningen av läkarnas tid. Syftet är att undersöka hur läkarnas tid fördelas utöver granskningstid.

Exempel på nyckeltal:

AKTIVITETER
Antal MRT-undersökningar per 1000 invånare
Antal CT-undersökningar per 1000 invånare

RESURSER
Perskostn läkare (exkl mammografi) per röntgenpoäng
Perskostn annan HoS-pers kärngruppen* (exkl mammografi) per röntgenpoäng

PRODUKTIVITET
Antal CT-undersökningar per CT-utrustningar
Antal MRT-undersökningar per MRT-kameror
Antal 1000 röntgenpoäng (exkl mammografi) per läkare

MEDICINSK PRAXIS
Antal röntgenpoäng per undersökning
Antal undersökningar totalt / remisser totalt (exkl mammografi)

UTBILDNINGSNIVÅ
Andel ST-läkare av läkare totalt (exkl mammografi)
Andel specialister av läkare totalt (exkl mammografi)

KVALITETSDATA
Andel CT-colon per totalt antal colon-undersökningar (exkl scopiverksamhet)
Antal MR-us ländrygg / Antal CT-us ländrygg + konv us ländrygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd