Utvecklingsgrupper / Onkologi

Nysams utvecklingsgrupp för Onkologi startade år 2007. Aktuella fokusområden för gruppen är produktivitets- och kvalitetsdata där delar av data som sammanställs har sin grund i befintliga kvalitetsregister.

Utvecklingsgruppen sätter stort fokus på framtagandet av data och nyckeltal inom områdena aktiviteter och resurser eftersom det är svårt att få fram motsvarande jämförelsematerial på specialitetsnivå från annat håll.

Exempel på nyckeltal:

- Antal disp VPL / 100 000 inv
- Antal läkarbesök öppenvård onkologi / årsarb läkare totalt
- Andel unika individer som diskuterats på MDT-konferens av individer behandlade i kliniken totalt
- Relativ 5-års överlevnad vid bröstcancer (ett urval av kvalitetsindikatorer hämtas från cancerregistret)
- Antal vårddagar per vårdtillfälle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Niklas Källberg
Tel: 0706-55 19 73
Datainsamlingen är stängd
Dokument: