Utvecklingsgrupper / Onkologi

Nysams utvecklingsgrupp för Onkologi startade år 2007. Aktuella fokusområden för gruppen är produktivitets- och kvalitetsdata där delar av data som sammanställs har sin grund i befintliga kvalitetsregister.

Utvecklingsgruppen sätter stort fokus på framtagandet av data och nyckeltal inom områdena aktiviteter och resurser eftersom det är svårt att få fram motsvarande jämförelsematerial på specialitetsnivå från annat håll.

Exempel på nyckeltal:

- Antal disponibla vårdplatser / 100 000 invånare
- Antal läkarbesök öppenvård onkologi / årsarbetande läkare totalt
- Andel unika individer som diskuterats på MDT-konferens av individer behandlade i kliniken totalt
- Relativ 5-års överlevnad vid bröstcancer
- Antal vårddagar per vårdtillfälle

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Niklas Källberg
Tel: 0706-55 19 73
Datainsamlingen är stängd
Dokument: