Utvecklingsgrupper / Vuxenpsykiatri

Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri har rapporterat in data sedan 1997. Gruppen har ett arbetsutskott som på ett bra sätt stöttar gruppens utveckling. Utvecklingsgruppen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla nya nyckeltal.

I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat substitutionsbehandling och läkemedelsförskrivning. Ett aktuellt utvecklingsområde är kvalitetsdata där gruppen har valt att följa upp ett antal kvalitetsindikatorer baserat på nationella riktlinjer för depression och ångest.

Exempel på nyckeltal:
- Besök fördelat på läkare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal och dagsjukvård
- Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 18 år och äldre
- Årsarbetande läkare per 100 000 invånare 18 år och äldre fördelat på egna respektive hyrläkare

Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Patrik Holmberg
Tel: 0761-10 12 06
Datainsamlingen är öppen