Utvecklingsgrupper / Syncentral

Nysams utvecklingsgrupp för syncentraler etablerades i Nysam våren 2007 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen.

Gruppen träffas 2 gånger per år.

Syncentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni 2011.

Exempel på nyckeltal:
- Antal individer som mottagit insatser under året per 10 000 invånare i länet
- Hjälpmedelskostnad i kronor per invånare i länet
- Antal individkontakter per årsarbetande personal totalt
- Andel nybesök av alla individuella besök
- Andel individer som varit på första besök inom 60 respektive 90 dagar från remissdatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd
Dokument: