Utvecklingsgrupper / Hjälpmedelsverksamhet

Nysams utvecklingsgrupp för hjälpmedelsverksamheter etablerades i Nysam våren 2008 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Testinsamlingar genomfördes 2007-2010 och den första rapporten publicerades 2012 med 2011 års data som underlag.

Det senaste året har gruppen bland annat fokuserat på ledtider och i årets rapport gällande 2017 års data ingår nyckeltal gällande visar ledtider från beställning till utleverans (leveransdag gällande huvudhjälpmedel).

För att försäkra sig om att data tas ut ur verksamhetens respektive system på samma sätt och för att säkerställa att inrapportering sker på lika grund har utvecklingsgruppen arbetat fram en lathund. Lathunden anger tydliga definitioner
på vad som ska samlas in, vilka parametrar som ska ingå samt vilka filtreringar som ska göras.

Själva rapporten inleds med en översikt av de termer som används. Därefter följer en verksamhetsbeskrivning, bestående av karta, faktaruta, beskrivande text och profilgraf, för varje deltagande verksamhet. Syftet är att ge läsaren en snabb överblick över respektive verksamhet och profilgrafen ger dessutom information om respektive verksamhet i förhållande till övriga verksamheter. Efter verksamhetsbeskrivningarna presenteras grafunderlaget för områdena aktiviteter, resurser, produktivitet, verksamhetspraxis samt ledtider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: