Utvecklingsgrupper / Hudsjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för hudsjukvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata. Utvecklingsgruppen gör bland annat jämförelser och fördjupningar inom olika diagnosområden såsom psoriasis, behandling med biologiska läkemedel samt ledtider för maligna melanom.

Under 2016 genomfördes ett utvecklingsarbete där verksamheter från de flesta landstingen deltog i en testbenchmark och en arbetsgrupp bildades med syfte att utveckla samarbetet nationellt för jämförelser inom hudsjukvården. Resultatet av arbetet har blivit att gruppen nu innefattar en majoritet av landstingen och ett flertal universitetssjukhus.

Exempel på nyckeltal:
- Antal läkarbesök per årsarbetande läkare
- Andel nybesök av totalt antal läkarbesök
- Andel invånare i länet som har haft läkarbesök på hudkliniken
- Andel patienter med psoriasis behandlade med biologiska läkemedel

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd
Dokument: