Utvecklingsgrupper / Hud

Nysams utvecklingsgrupp för hudsjukvård

Utvecklingsgruppen gör bland annat jämförelser och fördjupningar inom olika diagnosområden såsom psoriasis, behandling med biologiska läkemedel samt ledtider för maligna melanom.

Under 2016 pågår ett utvecklingsarbete där verksamheter från majoriteten av alla landsting deltagit i en testbenchmark och en arbetsgrupp har bildats med syfte att utveckla samarbetet nationellt för jämförelser inom Hudsjukvården.

Exempel på nyckeltal:
- Antal läkarbesök per årsarbetande läkare
- Andel nybesök av totalt antal läkarbesök
- Andel invånare i länet som har haft läkarbesök på hudkliniken
- Andel patienter med psoriasis behandlade med biologiska läkemedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd
Dokument: