Utvecklingsgrupper / Ambulanssjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård etablerades våren 2010 på initiativ av akutmottagningsgruppen i Nysam och träffas i dagsläget 2 gånger per år. Sedan gruppen etablerades har gruppen arbetat med framtagning av blankett för datainsamling samt rapportstruktur och nyckeltal. Testinsamlingar har genomförts där data för 2010 och 2011 har samlats in. Utifrån erfarenheterna från testinsamlingarna har blankett, definitioner och hjälptexter reviderats. Ambulanssjukvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2012 års data publicerades i september 2013.

Exempel på nyckeltal:
- Antal ambulansuppdrag per 1 000 invånare i länet
- Antal disponibla ambulanstimmar per 1 000 invånare i länet
- Andel uppdragstid ambulansuppdrag av disponibla ambulanstimmar totalt
- Mediantid ambulansuppdrag
- Andel sjuksköterskor med specialistvidareutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård av sjuksköterskor totalt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd