Utvecklingsgrupper / Sterilteknik

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik är ett nätverk där vi
- Jämför data
- Kvalitetssäkrar siffror
- Lär av varandra
- Synliggör verksamheten för att på sikt höja statusen
- Får ett kvitto på vad som fungerar och vad som kan bli bättre
- Får underlag för att kunna utveckla och effektivisera våra verksamheter
- Säkerställer att vi gör rätt saker

Utvecklingsgruppen startades 2013 och har samlat in data sedan 2014. För närvarande utvecklas den första officiella rapporten samtidigt som kvalitetssäkringen av rätt nyckeltal fortlöper.

Exempel på nyckeltal som gruppen utvärderar:
- Antal steriliserade produkter per arbetad timme
- Antal ompackningar per produkt
- Arbetade timmar på sterilenhet per operationstillfälle på operationsenhet

Till höger finner du kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Tina Björn-Rasmussen
Tel: 0704-312660
Datainsamlingen är stängd
Dokument: