Utvecklingsgrupper / Infektion

Nysam har samlat in infektionsdata ända sedan Nysams start i början av 1990-talet, men till en början som kompletterande information till andra utvecklingsgrupper. Efter ett antal år formulerades en önskan från infektionsområdet om att etablera en egen utvecklingsgrupp för infektionsspecialiteten, och gruppen startades 2008.

Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin har under flera år arbetat med att inkludera uppföljningsområden från Infektionsläkarföreningens verksamhetsberättelse i Nysammaterialet. 2011 lades Infektionsläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse ned, och Infektionsläkarföreningen har rekommenderat sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna ha en fortsatt god uppföljning av utvecklingen inom specialiteten.

Utvecklingsgruppen är idag nationellt täckande och för detta fick gruppen, och Infektionsläkarföreningen, Nysampriset 2015!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: