Utvecklingsgrupper / Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin har rapporterat in data till Nysam sedan 1998.

Grafer och nyckeltal presenteras på landstings/regionnivå och kliniknivå. I rapporten redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Varje län/verksamhet presenteras inledningsvis med hjälp av en verksamhetsbeskrivning som ska ge läsaren en fördjupad inblick i verksamhetens respektive uppdrag, organisation och förutsättningar.

Gruppen har ett välfungerande arbetsutskott som träffas dagen innan utvecklingsgruppens möten för att förbereda frågor och diskussionspunkter.

Under 2016-2017 är ett fokusområde barn med diabetes och gruppen har ett samarbete med kvalitetsregistret SWEDIABKIDS. Nyckeltal från registret finns med i årets rapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Hannah Cato
Tel: 073-361 52 61
Datainsamlingen är stängd
Dokument: