Rapporter

Här finner du våra senast publicerade rapporter. Ladda ner dem i pdf-format.

Problem att ladda ner en rapport?
Det kan vara webbläsaren som blockerar nedladdning/popup-fönster eller inställningar i din brandvägg.
Kontakta gruppansvarig om problemet kvarstår.

Vårdkonsumtion 2012
Ekonomirapport 2012
Akutmottagningar 2015
Logopedi 2015
Öron näsa hals 2015
Hörselvård 2016
Ortopedi 2016
Blodcentraler 2016
Klinisk kemi 2016
Klinisk mikrobiologi 2016
Habilitering 2017
Operation Anestesi Intensivvård 2017
Kvinnosjukvård 2017
Röntgen och mammografi 2018
Hjälpmedel 2018 - rapport
Patologi och cytologi 2018
Syncentraler 2018
Vuxenpsykiatri 2018 - rapport
Hudsjukvård 2018
Onkologi 2018
Tolkcentraler 2018
Ögonsjukvård 2018
Ambulanssjukvård 2018
Infektion 2018 - Rapport
Barn- och ungdomspsykiatri 2018 - rapport
Barn- och ungdomsmedicin 2018 - rapport

Ingen rapport är markerad för nedladdning.