En arena för utveckling

Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsreprentanter i våra 27 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2018-05-09
Den första Nysamrapporten för 2017 är nu publicerad. Resterande rapporter kommer att publiceras löpande under maj månad. Ni hittar årets publicerade rapporter under Rapporter i menyraden.
2018-01-22
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

Nytt för i år är att det går att läsa in delar av blanketten vid separata tillfällen. Det vill säga ni kan läsa in t ex Aktivitetsdata vid ett tillfälle för att därefter göra en ny inläsning av arbetade timmar, kostnader respektive profilbeskrivning. Om data redan finns angivet på en post som ni försöker läsa in data för så kommer ni få en fråga om vilken data som ska registreras.

För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Data ska vara oss tillhanda senast den 21/2 2018 kl. 16.00.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 21/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med att underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Support vid årets inrapportering

Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
- Fredagen den 9 februari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 16 februari kl. 09.00-12.00
- Onsdagen den 21 februari kl. 09.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
Till nyhetsarkivet