Utvecklingsgrupper / Hjälpmedelsverksamhet

Nysams utvecklingsgrupp för hjälpmedelsverksamheter etablerades i Nysam våren 2008 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Sedan starten har utvecklingsgruppen vuxit då hjälpmedelsverksamheter i ytterligare landsting har valt att gå med och idag är 11 landsting med.

Första nyckeltalsrapporten baserat på 2011 års data publicerades i juni 2012.
Det senaste året har gruppen bland annat fokuserat på ledtider och i årets rapport gällande 2016 års data ingår nyckeltal gällande visar ledtider från beställning till utleverans (leveransdag gällande huvudhjälpmedel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är öppen
Dokument: