En arena för utveckling

Nysam har i över 25 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas chefer och ledare från hälso- och sjukvården i ett 20-tal olika utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande regioner och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2019-08-19
För 12:e gången anordnar Nysam vårt uppskattade Vårdavdelningsforum! Årets tema är klinikutveckling ur tre perspektiv: vårdutveckling, ekonomistyrning och ledarskap

Forumet går av stapeln den 6 november 2019 och under forumet varvas praktiska exempel med teori, interaktiva övningar och gruppdiskussioner Forumet syftar till hur du som vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande i vården kan hantera och leda utmaningar i form av exempelvis verksamhetsförändringar givet verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Hur styr och leder du som chef en verksamhet i förändring? Vilka möjligheter finns för att hantera vårdplatsbristen? Hur kan vården bli bättre på att möta de behov som finns? Hur behåller och attraherar du kompetent personal? Vilka möjligheter finns för att förbättra vårdavdelningens ekonomi?

Dessa frågor och många fler kommer du få möjlighet att diskutera tillsammans med oss och våra inspirerande föreläsare den 6 november. Forumet riktar sig till dig som är vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande på vårdavdelning Målet med konferensen är att du som deltagare ska inspireras samt få förslag på konkreta åtgärder och lösningar som du kan vidta direkt i din verksamhet.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Onsdag 6 nov 2019 kl. 09:30 16:00.
Plats: 7A Centralen , Vasagatan 7 Stockholm.
Kostnad per deltagare: Pris: 3 900 kr exkl moms.
Lunch, för och eftermiddagskaffe ingår.

Beloppet faktureras efter konferensen. Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Anmälan sker via vardavdelning@helseplan.se senast den 6 okt 2019. Ange eventuella
kostpreferenser vid anmälan samt din faktureringsadress.

Kontaktuppgifter:
Katarina Fungdal på katarina.fungdal@helseplan.se eller 070 147 98 93
2019-05-13
För ett vilsamt sittande kan huvudet behöva stöd. Huvudet ska också ha en position som är minimalt belastande. Förmågan att hålla upp och röra huvudet skiljer sig för varje individ. Huvudets position är avgörande för brukarens livssituation.

Sitnet bjuder in till konferens den 10-11 september 2019. Temat är "Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion".

PROGRAM
Sitnet 2019 har engagerat Per Åke Öhrling, leg ortopedtekniker. Han berättar hur huvudets ställning påverkas ur ett biomekaniskt perspektiv.

Lena Jacobson, barnögonläkare och docent, föreläser om synens betydelse. Först utifrån hur synen fungerar för att sedan förklara hur synnedsättning, synfältsbortfall samt förlust av förmågan att styra ögonen påverkar individen.

Den första dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen där du får möjlighet att prata med kollegor från hela Sverige.

På förmiddagen dag två kommer vi att arbeta med problemlösning utifrån patientfall. Olika patientfall som var/är utmaningar presenteras och diskuteras sedan i mindre grupper. Momenten bidrar till erfarenhetsutbyte och syftet är att dela med sig av hur fallen kan lösas för brukarens bästa.

PRAKTISK INFORMATION
Konferensen riktar sig till dig som arbetar på hjälpmedelscentraler eller med hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Du kan vara hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker eller på annat sätt arbeta på hjälpmedelscentral.

Kostnaden är 4 500 kr exkl moms. Eftermiddagskaffe, middag, förmiddagskaffe och avslutningslunch ingår.

Anmäl dig på https://simplesignup.se/event/150662.

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för Sitnet
Elisabet Rodby Bousquet (Västmanland), Pär Jidåker (Gävleborg), Birgitta Johansson (Halland), Petra Axelsson (Kalmar län), Stefan Skogstam (Värmland) samt Ulrike Deppert (Nysam)

Vad är Sitnet?
Sitnet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering. Startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001 - 2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.
Till nyhetsarkivet