Nysam - från data till kunskap

Nysam är ett av Nordens främsta nätverk för benchmarking inom vård och omsorg där kvalitetssäkrade data, unika nyckeltal och frekventa jämförelser av produktivitet, resursanvändning och resultat på verksamhetsnivå utgör grunden.

I syfte att inspirera och etablera förutsättningar för förbättringsarbete, arrangeras kontinuerligt erfarenhetsmöten där verksamhetsföreträdare och specialister analyserar effekter av genomförda förändringar, delar erfarenheter och identifierar utvecklingsmöjligheter.

En arena för utveckling

Vi är ett kunskapsföretag som bidrar till utveckling av välfärdssektorns effektivitet genom benchmarking, strukturerade nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring i form av konferenser och utbildningar.

Benchmarking

Varje år genomför vi nyckeltalsjämförelser inom en rad olika specialitetsområden. Genom kvalitetssäkrade data, unika nyckeltal och jämförelser av produktivitet, resursanvändning och resultat på verksamhetsnivå möjliggörs data-driven verksamhetsutveckling.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Utifrån devisen att kunskap växer när den delas anordnar vi strukturerade och återkommande nätverk för erfarenhetsutbyte inom ett antal områden. Nätverken är inte lika tydligt knutna till nyckeltalsjämförelser men utgår likväl från fakta i olika former.

Konferenser & utbildningar

Som komplement till våra återkommande benchmarkingsgrupper och erfarenhetsnätverk håller vi konferenser och utbildningar. Med utgångspunkt i dagsaktuella teman vill Nysam sprida kunskap och inspirera till utveckling av vård- och omsorgsverksamheter.

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten