En arena för utveckling

Nysam har i över 25 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas chefer och ledare från hälso- och sjukvården i ett 20-tal olika utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande regioner och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2019-12-02
Nu finns blanketterna för insamling av 2019 års data tillgängliga för nedladdning på nysam.com.

Du hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger, på nysam.com.
Välj ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.
Välj därefter enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller.
Du loggar in med din e-postadress och ditt lösenord.
Om du glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2019 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 13/1 2020.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 13/2 2020.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
2019-08-19
För 12:e gången anordnar Nysam vårt uppskattade Vårdavdelningsforum! Årets tema är klinikutveckling ur tre perspektiv: vårdutveckling, ekonomistyrning och ledarskap

Forumet går av stapeln den 6 november 2019 och under forumet varvas praktiska exempel med teori, interaktiva övningar och gruppdiskussioner Forumet syftar till hur du som vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande i vården kan hantera och leda utmaningar i form av exempelvis verksamhetsförändringar givet verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Hur styr och leder du som chef en verksamhet i förändring? Vilka möjligheter finns för att hantera vårdplatsbristen? Hur kan vården bli bättre på att möta de behov som finns? Hur behåller och attraherar du kompetent personal? Vilka möjligheter finns för att förbättra vårdavdelningens ekonomi?

Dessa frågor och många fler kommer du få möjlighet att diskutera tillsammans med oss och våra inspirerande föreläsare den 6 november. Forumet riktar sig till dig som är vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande på vårdavdelning Målet med konferensen är att du som deltagare ska inspireras samt få förslag på konkreta åtgärder och lösningar som du kan vidta direkt i din verksamhet.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Onsdag 6 nov 2019 kl. 09:30 16:00.
Plats: 7A Centralen , Vasagatan 7 Stockholm.
Kostnad per deltagare: Pris: 3 900 kr exkl moms.
Lunch, för och eftermiddagskaffe ingår.

Beloppet faktureras efter konferensen. Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Anmälan sker via vardavdelning@helseplan.se senast den 6 okt 2019. Ange eventuella
kostpreferenser vid anmälan samt din faktureringsadress.

Kontaktuppgifter:
Katarina Fungdal på katarina.fungdal@helseplan.se eller 070 147 98 93
Till nyhetsarkivet