En arena för utveckling

Nysam har i över 25 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas chefer och ledare från hälso- och sjukvården i ett 20-tal olika utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande regioner och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2019-02-08
Frågan är aktuell då fler och fler äldre drabbas av höftfrakturer. Höftfrakturer är ett samhälleligt problem, vilket ökar vikten av att säkra att vårdprocesser och rehabilitering fungerar på bästa möjliga sätt.

Konferensen riktar sig till det professionella teamet kring patienten – exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, men även exempelvis verksamhetschefer, processansvariga och vårdutvecklare som vill förbättra höftfrakturflöden.

Vi vill ge samtliga deltagare chansen att nätverka för att utbyta idéer och identifiera lösningar som underlättar det dagliga arbetet på vårdavdelningarna. Målet med konferensen är att du som deltagare kan ta med lösningar på konkreta åtgärder som du kan vidta direkt.

PROGRAM
Dagen inleds med att Ami Hommel, Skånes universitetssjukhus, introducerar hur arbetet fast-trackfokus på höftfrakturpatienter startade. Catharina Lundgren, ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad, diskuterar effekterna av att arbeta på ett strukturerat, processorienterat sätt med patientgruppen. Vidare kommer Peter Nordström, professor i geriatrik, att berätta om effekten av att jobba i multidisciplinära team efter höftfraktur. Avslutningsvis belyser Berit Gesar, ortopediska kliniken i Falun, patientens perspektiv utifrån resultat från sitt avhandling rörande patientåterhämtning och Lena Zidén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, delger oss hur rehabiliteringen kan optimeras samt hur patientens tro på den egna förmågan stärks.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Tisdag 19 mars 2019, kl. 09:30–16:00. Fika från 09:00.

Plats: Cederschiöldsalen, Ersta konferens & hotell.

Kostnad per deltagare: Pris: 3 900 kr exkl moms.
Beloppet faktureras efter konferensen. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan: sker via https://simplesignup.se/event/144392 senast den 6 mars 2019.

Helseplan Nysam hälsar Dig varmt välkommen den 19 mars till Stockholm!
Elina Sonnerstam och Noura Nilback

Elina Sonnerstam
070-146 66 00
elina.sonnerstam@helseplan.se
2019-01-21
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Data ska vara oss tillhanda senast den 21/2 2019 kl. 16.00.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 21/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med att underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Support vid årets inrapportering

Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
- Fredagen den 8 februari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 15 februari kl. 13.00-16.00
- Torsdagen den 21 februari kl. 09.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
Till nyhetsarkivet