• Review

Sitnet Sweden

Sitnet Sweden (Sitnet) är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering i det dagliga arbetet på en hjälpmedelscentral. Startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001-2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.

Sitnet anordnar nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning en gång per år. Exempel på teman för konferenser under senare år är Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion samt Arbetssätt vid utprovning med fokus på avancerad sittproblematik. Konferensen hålls i Stockholm – vanligtvis i september – och samlar upp emot 100 deltagare. Programmet är en blandning av föreläsare, praktiska exempel från olika verksamheter och interaktiva workshops. På kvällen mellan dag ett och två anordnas en middag med tillfälle för ytterligare nätverkande och informellt kunskapsutbyte.

Hör av dig till någon av oss på Nysam så lägger vi in dig på listan för kommande utskick.

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten