Sitnet Sweden

Sitnet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering i det dagliga arbetet på en hjälpmedelscentral.

Nätverket startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001-2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.

Nätverket startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001-2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam. Sitnet anordnar nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning en gång per år. Exempel på teman för konferenser under senare år är Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion samt Arbetssätt vid utprovning med fokus på avancerad sittproblematik. De årliga konferenserna brukar samla upp mot 100 deltagare och programmet är en blandning av forskning, praktiska exempel från olika verksamheter och interaktiva workshops.

 

Jag är intresserad av att få information om Sitnet

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech