Om oss

Nysam – som står för NyckeltalsSamverkan – har funnits sedan 1993 då ett antal sjukhuschefer runt om i Sverige insåg behovet av samordnad verksamhetsuppföljning och benchmarking. Sedan dess har fokus legat på att skapa en plattform för utveckling och erfarenhetsutbyte som bygger på tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet.

”Trots att hälso- och sjukvården är en värld som bygger på evidens och beprövad erfarenhet är det förvånansvärt mycket som styrs av tyckande. Att ha ett gediget faktaunderlag att enas kring borde vara en självklar utgångspunkt för allt förbättringsarbete. Men data i sig ger ingen effekt, det är vad man gör med den som betyder något. Dialogen och det gemensamma analysarbetet är det som skapar verklig förståelse och förankring.” (Amanda Gyllenswärd, VD Nysam)

Nysams nätverk för benchmarking och erfarenhetsutbyte samlar chefer, ledare och andra verksamhetsrepresentanter från en rad olika specialiteter inom vården och omsorgen för att dela erfarenheter och skapa förståelse. Oftast med utgångspunkt i Nysams nyckeltal.

”Nysams nätverksmöten är ibland de enda möjligheterna på året då chefer och ledare får diskutera såväl operativa som strategiska frågor kring ledning och styrning med kollegor från samma typ av verksamheter. Det brukar lyftas fram som ett otroligt värdefullt komplement till nyckeltalsjämförelserna.” (Jens Silfvander, Operativ chef Nysam)

Nysam ingår i Helseplankoncernen och är ett helägt dotterbolag Helseplan Consulting Group AB, www.helseplan.se.

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech