Allmänna villkor

Avbokningsregler
Vi reserverar oss för förändringar i program, byte av lokal och möjlighet att ställa in planerad konferens fram till 14 dagar innan startdatum.

All avbokning skall ske skriftligen. Detta gäller vid avbokning av våra konferenser:

  • Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start.
  • Vid avbokning 29-15 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften.
  • Vid avbokning 14-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift.


Överlåtelse av plats
Vid förhinder kan platsen överlåtas kostnadsfritt till någon annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.

Vid inställd konferens
Vid inställt genomförande återbetalas avgiften som erlagts. Ersättning utgår inte för ev. rese- eller boendekostnader.

Betalning
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Force Majeure
Helseplan Nysam ansvarar ej för skada som beror av myndighetsåtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech