• Bgtop

Digitala nyckeltalsrapporter

Varje år tar Nysam fram nyckeltalsrapporter inom en rad olika specialitetsområden. Nyckeltalen fokuserar på utförda aktiviteter, produktivitet, resursanvändning, kompetensmix, personal- och andra kostnader samt i vissa fall medicinsk praxis och kvalitet. Bakom varje rapport ligger ett mångårigt och gediget arbete för att säkerställa tillförlitlig data, trovärdiga jämförelser och användbara indikatorer. Rapporten finns tillgänglig exklusivt för våra medlemmar som en digital interaktiv rapport där användaren själv kan göra egna val och fördjupade analyser i realtid. För respektive medlem i våra benchmarkingnätverk ingår tre licenser.

Vi samverkar gärna med andra aktörer och har inom ett flertal specialiteter en nära dialog med specialistföreningarna.

Inom psykiatrin samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där vi stöttar projektet Psykiatrin i siffror med datainsamling, rapporter, fördjupade analyser och nätverksmöten. Läs mer om projektet och ta del av data i de årliga rapporterna under Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR:s hemsida.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten