Nätverk

Våra nätverk syftar till att utbyta erfarenheter, lära av varandra och driva sjukvården framåt.

Sitnet

För dig som arbetar med avancerad positionering.

Läs mer

Stånet

För dig som arbetar med avancerat stående och gående.

Läs mer

Benchmarkingnätverk

Tillsammans med våra nätverksgrupper inom benchmarking tar vi fram nyckeltal för jämförelse som stimulerar till diskussion, kompetensöverföring och verksamhetsutveckling.
Läs mer

International benchmarking

Ett ursprungligen nordiskt projekt som utvidgats till att vara europeiskt, för framtagande av data och nyckeltal inom prehospital vård. 

Läs mer

Nysam Executive

För dig om arbetar som högre chef.

Läs mer

Vill du gå med i något nätverk som vi inte har idag? Kontakta oss så kollar vi på möjligheten att starta upp ett nätverk i önskat område.

Jag vill ha mer information om era nätverk

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech