• Review

Nysam Executive

Nysam Executive är ett skandinaviskt nätverk för faktabaserat erfarenhetsutbyte mellan chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Målgruppen är utvecklingsorienterade chefer och ledare med minst 5-10 års erfarenhet av att vara i en ledande position.

Inom nätverket får deltagarna tillgång till inspiration och kunskap kring arbetssätt, organisation och ”best practice” inom olika system och verksamhetsområden samt trender inom e-hälsa och digitalisering. Nätverket är faktabaserat och ambitionen är att på sikt samla in jämförande data kring exempelvis resurser, produktivitet, kvalitet och medicinsk praxis.

Deltagarna i Nysam Executive träffas en gång per år för erfarenhetsutbyte och studiebesök där fokus ligger på jämförelser, inspiration och nätverkande. Under träffarna erbjuds deltagarna både inspiration, föreläsningar och möjlighet att umgås under otvungna former. Mötesplatsen roterar mellan de olika medlemmarna. Vi har hittills varit i Stockholm och Oslo, Skåne och Västra Götaland.

Är du nyfiken på att veta mer om detta forum? Hör av dig till Amanda Gyllenswärd, VD på Helseplan Nysam. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten