• Strategi1

Nysam benchmarkingnätverk

Nysams benchmarkingnätverk utgår från specialitetsområden som till exempelvis Barn- och ungdomsmedicin, Ögonsjukvård, Patologi och Ambulanssjukvård. Två gånger per år – en gång på våren och en gång på hösten – samlas chefer, ledare och andra verksamhetsföreträdare inom respektive specialitetsområde för att kvalitetssäkra och diskutera likheter och skillnader och för att gemensamt hitta lösningar på verksamhetsutmaningar. Som underlag för enskilda analyser och gemensamma diskussioner får deltagarna tillgång till ett webbaserat visualiseringsverktyg som anpassas utifrån respektive grupps behov och som tillåter egna analyser och exporter

Arbetet leds av Nysam samarbete med deltagande regioner och verksamhetsområden. Nysam ansvarar för datainsamling, kvalitetssäkring, sammanställning samt koordinering av utvecklingsgruppernas arbete. Benchmarkingnätverkens deltagare påverkar vilka nyckeltal som presenteras för respektive specialitetsområde. Datainsamlingen sker via vårt webformulär som du antingen fyller i manuellt eller fyller i med hjälp av vårt verktyg för automatiserad datainsamling. Verktyget är enkelt att installera, sparar tid vid datainsamlingen, ökar datakvaliteten och minskar personberoendet.

Nysams utvecklingsgrupper är stadigt växande och nya specialitetsområden tillkommer löpande – i stort sett alltid på initiativ av engagerade verksamhetsföreträdare som ser behov av jämförelser och kunskapsutbyte. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har behov av jämförelser av din verksamhet Vi genomför skräddarsydda, fördjupade jämförelser, analyser och prognoser på förfrågan.

 

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten