Stånet

StåNet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat stående och gående på hjälpmedelscentral.

Nätverket har startats på initiativ av nuvarande arbetsgrupp utifrån ett behov av att sprida kunskap och dela erfarenhet. Nätverket drivs av arbetsgruppen tillsammans med Nysam.

 

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech