• Hemsida Personcollage1

Benchmarking

Jämförelser och att jämföra sig med andra är ett kraftfullt instrument för att förbättra den egna verksamheten. Arbete i nätverk ger också möjlighet att dela kunskap och är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla kompetensen hos de som deltar. Arbete med nyckeltal främjar nya idéer och utveckling inom organisationen. Det bidrar också till ett öppet förhållningssätt i att se över de egna processerna i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Men det krävs mer än bara jämförelser; analysen måste också ge förklaringarna till att vissa lyckas bättre än andra – och lära sig av det.

Inom ramarna för Nysams utvecklingsgrupper erbjuder vi nyckeltalssamverkan på abonnemang. Mer information om vilka specialiteter vi i dagsläget täcker hittar du i menyn till höger. Här finns också våra nyckeltalsrapporter och en närmare beskrivning av vårt internationella nyckeltalsnätverk för jämförelser inom prehospital vård.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten