Konferenser

Nysams konferenser riktar sig mot dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och syftar till att ge ny kunskap, inspiration och verka som ett forum för erfarenhetsutbyte som driver svensk sjukvård framåt. På våra konferenser har vi alltid extra utrymme till diskussioner så att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande.

Varmt välkommen på någon av våra konferenser där du får med dig nya infallsvinklar till din verksamhet!

Kommande konferenser

26 Juni 2024

Almedalen 2024 - fokus psykiatri

Psykiatrin har länge präglas av långa köer där fokus i diskussionerna har legat på resursbrist. Vi ser att psykiatrin har en generellt låg följsamhet till nationella kunskapsstöd och att det finns få exempel på verksamheter som har lyckats utveckla framgångsrika arbetssätt. Hur kan vi förbättra produktivitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som medarbetarens arbete präglas av en god arbetsmiljö och tydliga förväntningar?

Läs mer
26 Juni Jun 2024

Almedalen 2024 - fokus psykiatri

Psykiatrin har länge präglas av långa köer där fokus i diskussionerna har legat på resursbrist. Vi ser att psykiatrin har en generellt låg följsamhet till nationella kunskapsstöd och att det finns få exempel på verksamheter som har lyckats utveckla framgångsrika arbetssätt. Hur kan vi förbättra produktivitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som medarbetarens arbete präglas av en god arbetsmiljö och tydliga förväntningar?

Läs mer
5-6 nov 2024

Framtidens förlossningsvård 2024

Ett forum för dig som arbetar på en förlossningsavdelning!

Genom att delta på konferensen kommer du att få konkreta verktyg för att driva förändring och förbättring inom er verksamhet för att möta både patienternas och personalens behov.

 

Läs mer
5-6 nov Nov 2024

Framtidens förlossningsvård 2024

Ett forum för dig som arbetar på en förlossningsavdelning!

Genom att delta på konferensen kommer du att få konkreta verktyg för att driva förändring och förbättring inom er verksamhet för att möta både patienternas och personalens behov.

 

Läs mer
18-19 Sept 2024

ISPO och SITNET

ISPO och Sitnet anordnar en gemenam konferens inom tvärprofessionellt samarbete kring avancerat sittproblematik.

 

 

 

Läs mer
18-19 Sept Sep 2024

ISPO och SITNET

ISPO och Sitnet anordnar en gemenam konferens inom tvärprofessionellt samarbete kring avancerat sittproblematik.

 

 

 

Läs mer
23 Okt 2024

Vård­avdelnings­forum 2024

En unik mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

På Vårdavdelningsforum belyser vi hur framtidens slutenvårdsavdelningar bör utformas för att möta patienternas behov och attrahera kompetent personal. Under dagen kommer du få ta del av olika arbetssätt och omvårdnadsstrategier som bidrar till att fler patienter kan få vård samt tips på vad vården måste göra för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer
23 Okt Oct 2024

Vård­avdelnings­forum 2024

En unik mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

På Vårdavdelningsforum belyser vi hur framtidens slutenvårdsavdelningar bör utformas för att möta patienternas behov och attrahera kompetent personal. Under dagen kommer du få ta del av olika arbetssätt och omvårdnadsstrategier som bidrar till att fler patienter kan få vård samt tips på vad vården måste göra för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer
21-22 Nov 2023

Psykiatrin i framkant

Välkommen till en ny konferens inom psykiatrin där vi tar ett helhetsgrepp kring utmaningar och möjligheter som finns inom området. Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, intressanta paneldiskussioner, rundabordssamtal och idéer på vad er verksamhet kan göra för att öka tillgängligheten, korta ner köerna och erbjuda rätt insatser till rätt patienter vid rätt tillfälle.

Läs mer
21-22 Nov Nov 2023

Psykiatrin i framkant

Välkommen till en ny konferens inom psykiatrin där vi tar ett helhetsgrepp kring utmaningar och möjligheter som finns inom området. Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, intressanta paneldiskussioner, rundabordssamtal och idéer på vad er verksamhet kan göra för att öka tillgängligheten, korta ner köerna och erbjuda rätt insatser till rätt patienter vid rätt tillfälle.

Läs mer
14-15 Nov 2023

Framtidens förlossningsvård

Nu lanserar vi en ny konferens inom förlossningsvård som är skräddarsydd för dig som arbetar på en förlossningsavdelning. Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, paneldiskussioner och idéer på vad ni kan göra för att utveckla och framtidssäkra er förlossningsavdelning.

Läs mer
14-15 Nov Nov 2023

Framtidens förlossningsvård

Nu lanserar vi en ny konferens inom förlossningsvård som är skräddarsydd för dig som arbetar på en förlossningsavdelning. Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, paneldiskussioner och idéer på vad ni kan göra för att utveckla och framtidssäkra er förlossningsavdelning.

Läs mer
24 Okt 2023

Vård­avdelnings­forum 2023

Vårdavdelningsforum är en mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

En åldrande befolkning, allt fler kroniskt sjuka patienter och bristen på kompetensförsörjning medför stora utmaningar för dagens och framtidens sjukvård. Följden av detta har lett till personalbrist, vårdplatsbrist, dålig arbetsmiljö och en försämrad patientsäkerhet.

Läs mer
24 Okt Oct 2023

Vård­avdelnings­forum 2023

Vårdavdelningsforum är en mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

En åldrande befolkning, allt fler kroniskt sjuka patienter och bristen på kompetensförsörjning medför stora utmaningar för dagens och framtidens sjukvård. Följden av detta har lett till personalbrist, vårdplatsbrist, dålig arbetsmiljö och en försämrad patientsäkerhet.

Läs mer
19-20 Sept 2023

StåNet 2023

Välkommen till StåNet 2023! Konferensen riktar sig till dig som är hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker och arbetar med avancerat stående och gående i sitt dagliga arbete på hjälpmedelscentral.
Läs mer
19-20 Sept Sep 2023

StåNet 2023

Välkommen till StåNet 2023! Konferensen riktar sig till dig som är hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker och arbetar med avancerat stående och gående i sitt dagliga arbete på hjälpmedelscentral.
Läs mer

Ansvarig

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech