26 Juni 2024
Tid:
Kl.15.30-17.30
Var:
Donnersgatan 6, Hansaplatsen, Tält B

Almedalen 2024 - fokus psykiatri

Lösningen på psykiatrins utmaningar är ett fyrabitarspussel

Psykiatrin har länge präglas av långa köer där fokus i diskussionerna har legat på resursbrist. Vi ser att psykiatrin har en generellt låg följsamhet till nationella kunskapsstöd och att det finns få exempel på verksamheter som har lyckats utveckla framgångsrika arbetssätt. Hur kan vi förbättra produktivitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som medarbetarens arbete präglas av en god arbetsmiljö och tydliga förväntningar?

Med hjälp av forskare och experter kommer vi under seminariet att utforska hur de fyra pusselbitarna – ansvar, planering och styrning, standardiserade vårdprocesser och uppföljning –  kan förbättra arbetsmiljön samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att öka produktiviteten och tillgängligheten så att Sveriges invånare som lider av psykisk ohälsa får rätt vård i rätt tid.

Seminarium 15.30-17.30

Medarbetarna som vår viktigaste förändringskraft – så stärker vi arbetsmiljön och kortar köerna
Anna Österberg, enhetschef, BUP Öppenvård mottagning

Från kaos till klarhet:  Att mäta psykologisk behandling och dess effekter och processer i psykiatrin
Volen Ivanov, kvalitetsansvarig psykolog och docent, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm och Karolinska Institutet

Skolans roll i ungas psykiska hälsa
Mikael Kalmenstam, skolchef och chef central elevhälsa, Magelungen skolor

Panel: Hur kan vi förbättra produktivitet och tillgänglighet samtidigt som vi säkerställer en god arbetsmiljö?

Anna Nergårdh, läkare och tidigare utredare av God och nära vård

Anna Österberg, enhetschef, BUP Öppenvård mottagning

Mikael Kalmenstam, skolchef och chef central elevhälsa, Magelungen skolor

Mårten Jansson, utvecklingsledare, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Volen Ivanov, kvalitetsansvarig psykolog och docent, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm och Karolinska Institutet

Mingel 17.30-19.00

För att delta på Nysams mingel krävs en anmälan i förväg.

26 Juni 2024
Tid:
Kl.15.30-17.30
Var:
Donnersgatan 6, Hansaplatsen, Tält B

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech