14-15 Nov 2023
Tid:
Kl.09:30-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Framtidens förlossningsvård

Nu lanserar vi en ny konferens inom förlossningsvård som är skräddarsydd för dig som arbetar på en förlossningsavdelning. Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, paneldiskussioner och idéer på vad ni kan göra för att utveckla och framtidssäkra er förlossningsavdelning. Konferensen fokuserar bland annat på hur vi kan skapa en attraktiv arbetsplats där arbetsmiljö, kompetensutveckling och fördelaktiga samt hållbara arbetstidsmodeller är viktiga komponenter. Vi kommer också att prata om ledarskap – att leda i tuffa tider och hur vi kan få en samsyn kring hur vi ska arbeta tillsammans och på bästa sätt vara organiserade för att optimera vården runt de födande.

Genom att delta på konferensen kommer du att få insikter och konkreta verktyg för att driva förändring och förbättring inom er verksamhet för att möta både patienternas och personalens behov.

Program

14 november
Tid:
09:00-09:30
Registrering och kaffe
Tid:
09:30-09:40
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09:40-10:20
Status kring nationell plan för förlossningsvård
Tid:
10.30-11.30
I tid och otid – en fördjupningsstudie om bemanningen i förlossningsvården
Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården där ett mål med satsningen är att stärka kompetensförsörjningen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa satsningen och analysera utvecklingen inom området. Här får du ta del av resultaten från studien där de har analyserat behov av och tillgång till barnmorskor på tio förlossningskliniker i Sverige.
Tid:
11.40-12.15
"Hållbart arbetsliv 80:20” – en arbetstidsmodell som ger tid till utveckling och återhämtning
Hållbart arbetsliv 80:20 är ett pilotprojekt på Hudiksvalls förlossning där barnmorskor och sjuksköterskor arbetar 80 % kliniskt, 10% med individuell utveckling och 10 % med utveckling i verksamheten. Denna arbetsmodellen i kombination med ett fast individuellt schema har medfört en bättre arbetsmiljö, mer frihet och goda förutsättningar för planering av verksamheten.
Tid:
12.15-13.15
LUNCH
Tid:
13.15-13.35
Diskussion: hur kan vi skapa attraktiva och hållbara arbetstidsmodeller?
Tid:
13.35-14.20
Ett personcentrerat introduktionsprogram för nyanställda barnmorskor
Ta del av region Värmlands individuella introduktionsprogram som gör att de lyckas bra med att rekrytera barnmorskor och får dem att stanna kvar. Under passet kommer du också att få höra hur de lyckades att implementera introduktionsprogrammet under en period då de hade stor brist på personal.
Tid:
14.30-15.15
Framgångsrikt arbete med kompetensutveckling som gör förlossningen i Helsingborg till en attraktiv arbetsplats
2016 skedde en massuppsägning på Helsingborgs förlossningsklinik som ledde till en utveckling av verksamheten i hopp om att få tillbaka personal. Av 37 barnmorskor som sa upp sig kom 32 tillbaka. I detta talarpass kommer du att få höra hur förlossningskliniken i Helsingborg lyckades bli en attraktiv arbetsplats där kompetensutveckling är en av nyckelfaktorerna.
Tid:
15.15-15.40
FIKA
Tid:
15.40-16.30
Att implementera arbetssätt som håller över tid
Ett framgångsrikt implementeringsarbete av ett nytt arbetssätt på Förlossningen Universitetssjukhuset i Linköping har resulterat i stabila medicinska resultat under mer än 10 års tid. Genom att införa konceptet "9-punktslistan" och genomföra både organisatoriska och kulturella förändringar har de lyckats skapa en långsiktig förändring. Du kommer att få ta del av deras framgångsfaktorer och fallgropar från implementeringen och lyssna till hur du kan arbeta med kulturella förändringar för att få nya arbetssätt att hålla över tid. Här beskrivs också de nio punkterna, medicinska resultaten och den vetenskapliga uppföljningen av arbetssättet.
Tid:
16.35-17.10
Rundabordssamtal
Tid:
17.10-18.30
Mingel
Utbyt erfarenheter med kollegor från andra delar av Sverige. Vi bjuder på dryck och snacks.
15 november
Tid:
08.30-09.25
Förlossningsvården om 20 år – en framtidsspaning
Hur kan förlossningsvården tänkas se ut om 20 år – på 2040-talet? Födandet är en ursprunglig mänsklig företeelse men kan utveckling av teknik, medicin, omvårdnad och samhälle förändra hur vi tar hand om de födande? Du kommer att få höra om trender inom medicinsk teknik, specifikt om artificiell intelligens som hjälpmedel vid ultraljud och CTG och om nya och potentiella behandlingsmetoder vid graviditets- och förlossningsrelaterade tillstånd, men även politiska strömningar i samhället och vad de kan ha för effekter på förlossningsvården.
Tid:
09.35-10.20
Framtidens förlossningsrum
2028 kommer Östra sjukhuset i Göteborg att få en ny vårdbyggnad för förlossning och neonatalsjukvård där medarbetare från verksamheterna fick vara delaktiga i att arbeta fram nya vårdmiljöer. I processen planerades det noga för hur framtidens förlossningsrum ska se ut. Det startades ett samarbete med Intuitionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgsuniversitet som forskade på hur miljön i förlossningsrummet kan komma att påverka de födande. Ta del av vilka effekter framtidens förlossningsrum har haft på de födande i studien och hur verksamheten kommer att utformas för att möta kvinnornas, deras partner och den nya familjens behov.
Tid:
10.20-10.45
FIKA
Tid:
10.45-11.25
NU-sjukvårdens nya vårdform där gravida i latenfasen stöttas genom videosamtal
NÄL i Trollhättan har digitaliserat en del av förlossningsvården för att kunna ge trygghet till gravida i latensfasen.
Tid:
11.25-12.10
Lärdomar från att starta en helt ny förlossningsklinik
I år öppnades en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus och du kommer att få ta del av spännande erfarenheter från hur det gick till att bygga upp kliniken från grunden. Du kommer att få lyssna till hur de har skapat sina flöden, arbetssätt, rutiner och hur rekryteringsprocessen har sätt ut.
Tid:
12.10-13.10
LUNCH
Tid:
13.10-14.05
Att leda i tuffa tider
Tid:
14.15-15.00
Så arbetar BB Stockholm med delat ledarskap mellan medicin- och omvårdnadsprofessionerna
Hur kan vi få en samsyn kring hur vi ska arbeta tillsammans och på bästa sätt vara organiserade för att optimera vården runt de födande?
Tid:
15.00-15.25
FIKA
Tid:
15.25-16.05
Forskning: arbetsmiljöfaktorer som gör att barnmorskor lämnar sitt yrke
Få en inblick i vad arbetsgivare kan göra för att förbättra barnmorskors arbetssituation och minska personalomsättningen.
Tid:
16.05-16.10
Konferensen avslutas
14-15 Nov 2023
Tid:
Kl.09:30-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech