5-6 nov 2024
Tid:
kl 09.30-15.10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

Framtidens förlossningsvård 2024

Framtidens förlossningsvård är ett forum för dig som arbetar på en förlossningsavdelning. Trots att förlossningsvården i Sverige är av hög standard finns det områden som behöver förbättras och utvecklas för att framtidssäkra en tillgänglig, jämlik och personcentrerad vård i hela landet.

I år fokuserar konferensen på den Nationella förlossningsplanen där du får ta del av goda exempel inom de prioriterade utvecklingsområdena för att få inspiration till förbättringar i er verksamhet. Dag två kommer vi att göra en djupdykning i ledarskap och utforska hur ett personcentrerat ledarskap kan skapa en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i förlossningsvården. Du kommer också få tips på vad ni måste göra för att bättre kunna attrahera och behålla personal.

Genom att delta på konferensen kommer du att få konkreta verktyg för att driva förändring och förbättring inom er verksamhet för att möta både patienternas och personalens behov.

Program

5 november
Tid:
09.00-09.30
Registrering och frukost
Tid:
09.30-09.40
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09.40-10.20
Socialstyrelsens arbete med nationell plan för graviditet, förlossning och tiden efter
Tid:
10.20-11.10
Region Hallands framgångsrika arbete med sammanhållen vårdkedja
Hur får man till ett bra samarbete mellan förvaltningar där god och nära samt jämlik vård är i fokus? Det är något som region Halland har lyckats väldigt bra med. Lyssna till hur de arbetar med sammanhållen vårdkedja och hur de arbetar över gränserna genom gemensamma utvecklingsarbeten i projektform. Du kommer också få ta del av deras digitala app som gör att patienterna inte hamnar mellan stolarna - från graviditet till eftervård.
Tid:
11.10-11.20
Bensträckare
Tid:
11.20-12.00
Så arbetar region Dalarna med att förstärka kompetensförsörjningen inom förlossningsvården
Medans många förlossningsavdelningar brottas med bemanningsbrist har Region Dalarna länge haft bra bemanning inom kvinnosjukvården. Lyssna till hur de arbetar med att säkerställa kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt där bland annat utbildningsanställningar, god ledning och bra arbetsmiljö är viktiga komponenter.
Tid:
12.00-13.00
Lunch
Tid:
13.00-13.45
Talarpass meddelas inom kort
Tid:
13.50-14.30
Talarpass meddelas inom kort
Tid:
14.30-15.00
Eftermiddagsfika
Tid:
15.00-15.40
Diskussion: Hur får vi till en mer samordnad och jämlik förlossningsvård
Tid:
15.40-16.20
BB St Görans eftervård som genomsyras av delaktighet och trygghet
BB St Göran har en hög patientnöjdhet och är det sjukhus i Region Stockholm med högst andel familjer som åker hem inom 24 timmar. Lyssna till hur de framgångsrikt arbetar med att informera och inkludera nyblivna föräldrar i eftervården för att skapa trygghet inför hemgång.
Tid:
16.20-17.00
Diskussion: Vad kan vi göra för att få en eftervård i världsklass?
Tid:
17.00-18.00
Mingel
6 november
Tid:
09.00-09.30
Projekt NewLife – framtidens distansmonitorering för en ökad patientsäkerhet
NewLife är ett europeiskt samarbete för att utveckla distansmonitorering för att säkerställa hälsan hos mödrar och barn före och efter födseln.
Tid:
09.30-10.10
Vad kan vi göra för att möta ett varierat vårdbehov inom mödravård och förlossningsvård?
Antalet förlossningar kan varierar stort dagligen vilket ställer höga krav på att säkerställa god bemanning för att möta vårdbehovet. I detta talarpass tittar vi närmare på hur förlossningsvården kan använda produktions- och kapacitetssyrning för att nyttja begränsade resurser effektivt och möta kvinnornas behov samt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.
Tid:
10.10-10.40
Förmiddagsfika
Tid:
10.40-11.40
Attraktiv arbetsgivare - så attraherar och behåller ni personal
I en tid då bemanningsbristen inom vården fortsätter att vara ett stort bekymmer är det avgörande att fokusera på de faktorer som betyder mest för vårdpersonalen. Ta del av vilka åtgärder er verksamhet behöver göra för att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal.
Tid:
11.50-12.30
Så lyckades region Stockholm öka bemanningen inom förlossningsvården med hjälp av 8-punktsprogrammet
För att förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården startade region Stockholm 8-punktsprogrammet där arbetssätt och bemanning har varit i fokus. Sedan programmet startades har antalet barnmorskor ökat med ca 10%. Flera digitala verktyg har också hjälpt till att skaffa ett bättre planeringsunderlag för bemanningen på kort sikt.
Tid:
12.30-13.30
Lunch
Tid:
13.30-15.00
Personcentrerat ledarskap
Tid:
15.00-15.10
Moderatorn avslutar dagen
5-6 nov 2024
Tid:
kl 09.30-15.10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech