Utvecklingsgrupper / Ögonsjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för ögonsjukvård bildades tidigt i Nysams historia och har funnits sedan 1997.

Under hösten 2012, då Ögonläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse lades ned, rekommenderade Ögonläkarföreningen alla sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna ha en fortsatt god uppföljning av utvecklingen inom specialiteten.

Ambitionen i utvecklingsgruppen är att täcka in så stora delar av den svenska ögonsjukvården som möjligt för att få bästa möjliga jämförelsematerial för sina deltagare.

Ögongruppen arbetar för närvarande med att kartlägga vilka arbetsuppgifter som
utförs av respektive yrkeskategori. Kartläggningen är tänkt att användas som underlag
för diskussion av olika praxis samt som utgångsläge för att följa utvecklingen
framöver.

Exempel på nyckeltal:

Verksamhetens omfattning*
- Andel av befolkning i upptagningsområdet som haft kontakt med ögonsjukvården under året
- Antal besök per 1000 invånare
- Operationer per 100 000 invånare (uppdelat på katarakt, intravitreala injektioner, laserbehandlingar, amotio, chirurgia minor och övriga)

Praxis inom utvalda områden i ögonsjukvården*
- Fotoundersökningstillfällen diabetiker per 100 000 invånare
- Antal synfältsundersökning per 100 000 invånare
- Antal operationer katarakt per 100 000 invånare
- Anti-VEGF-behandling: Patienter resp. behandlingar per 100 000 invånare

Resursdata
- Personalmix
- Annan hälso- och sjukvårdspersonal per läkare
- Andel sjuksköterskor med vidareutbildning av totalt antal sjuksköterskor

Produktivitetsnyckeltal
- Läkarbesök och bedömningar per årsarbetande läkare
- Besök per årsarb. SSK, ortoptist el. annan yrkeskat. som gör SSK-uppg. på delegation
- Personalkostnad (exkl. syncentral) per invånare

* Invånarrelaterade nyckeltal
Invånarrelaterade nyckeltal används för att visa aktiviteter och resurser ställt i
relation till de invånare som enheten ansvarar för att betjäna. Skillnader i befolkningssammansättning
kan spela in för tolkning av nyckeltalen.

Många av nyckeltalen i ögonrapporten är ställda i relation till invånare i det så
kallade primära upptagningsområdet. Det primära upptagningsområdet kan
se olika ut för olika patientgrupper eller ingrepp. Exempelvis kan det primära
upp-tagningsområdet för kataraktoperationer vara ett annat än för
glaukompatienter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd