Utvecklingsgrupper / Ögonsjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för ögonsjukvård har funnits sedan 1997. Då Ögonläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse lades ned 2012 rekommenderade Ögonläkarföreningen alla sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna fortsätta
följa utvecklingen inom ögonspecialiteten och på respektive klinik. Ambitionen i utvecklingsgruppen är att täcka in så stora delar av den svenska ögonsjukvården som möjligt för att få bästa möjliga jämförelsematerial för sina deltagare. Nysams nyckeltalsrapport för ögon har därför lagt till större delen av den tidigare verksamhetsberättelsen i Nysamrapporten för fortsatt uppföljning inom specialiteten.

Ögongruppen arbetar för närvarande med att kartlägga vilka arbetsuppgifter som
utförs av respektive yrkeskategori. Kartläggningen är tänkt att användas som underlag
för diskussion av olika praxis samt som utgångsläge för att följa utvecklingen
framöver.

För att rapporten ska bli mer relevant för samtliga kliniker som deltar har gruppen valt att redovisa merparten av nyckeltalen på kliniknivå. Invånarrelaterade nyckeltal har beräknats utifrån de primära upptagningsområden som respektive
klinik har för olika diagnoser eller ingrepp. Det primära upptagningsområdet kan
se olika ut för olika patientgrupper eller ingrepp. Exempelvis kan det primära
upptagningsområdet för kataraktoperationer vara ett annat än för
glaukompatienter.

Exempel på nyckeltal:

Verksamhetens omfattning
- Andel av befolkning i upptagningsområdet som haft kontakt med ögonsjukvården under året
- Antal besök per 1 000 invånare
- Operationer per 100 000 invånare (uppdelat på katarakt, intravitreala injektioner, laserbehandlingar, amotio, chirurgia minor och övriga)

Praxis inom utvalda områden i ögonsjukvården
- Fotoundersökningstillfällen diabetiker per 100 000 invånare
- Antal synfältsundersökning per 100 000 invånare
- Antal operationer katarakt per 100 000 invånare
- Anti-VEGF-behandling: Patienter respekive behandlingar per 100 000 invånare

Resursdata
- Personalmix
- Annan hälso- och sjukvårdspersonal per läkare
- Andel sjuksköterskor med vidareutbildning av totalt antal sjuksköterskor

Produktivitetsnyckeltal
- Läkarbesök och bedömningar per årsarbetande läkare
- Besök per årsarbetande sjuksköterska, ortoptist eller annan yrkeskategori som gör sjuksköterskeuppgifter på delegation
- Personalkostnad (exkl syncentral) per invånare

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd