Utvecklingsgrupper / Logopedi

Nysams utvecklingsgrupp för Logopedi

Logopeden utreder, diagnostiserar och behandlar störningar i människors språk-, tal-, röst- och sväljningsförmåga.

Utvecklingsgruppen för logopedi har en särskild särredovisning av sex diagnosområden som följs upp och jämförs. Aktuella utvecklingsområden för gruppen är evidensbaserad behandling och kvalitetsdata.

Under 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete där verksamheter från majoriteten av alla landsting deltagit i diskussioner om behov och möjligheter för att utveckla ett bredare nationellt samarbete för jämförelser inom logopedin.

Exempel på nyckeltal:
- Andel administrativ personal per logoped
- Antal insatser totalt per årsarbetande logoped
- Antal årsarbetande logopeder per 100 000 invånare
- Antal insatser per behandlad individ i öppenvård (uppdelat per diagnosområde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: