Nätverk för erfarenhetsutbyte

Vid sidan av våra nyckeltalsnätverk anordnar vi strukturerade och återkommande nätverk för erfarenhetsutbyte inom ett antal områden. Nätverken är inte lika tydligt knutna till nyckeltalsjämförelser men utgår likväl från fakta i olika former.

Sedan några år tillbaka samlar vi högre chefer och ledare inom det Skandinaviska nätverket Nysam Executive. Inom nätverket får deltagarna tillgång till inspiration och kunskap kring arbetssätt, organisation och ”best practice” inom olika system och verksamhetsområden samt trender inom e-hälsa och digitalisering.

Vi driver även Sitnet Sweden – ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering – och Vårdavdelningsforum som varje år samlar medarbetare från vårdavdelningar runt om i Sverige.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten