19 Mars 2024
Tid:
08.50-16.00
Var:
Nysam
Drottninggatan 97
Stockholm

Så blir du en attraktiv arbetsgivare inom vården

I en tid då bemanningsbristen inom vården fortsätter att vara ett stort bekymmer är det avgörande att fokusera på de faktorer som betyder mest för vårdpersonalen. Forskning visar att lönen är viktig men placerar sig först på fjärde plats. Faktorer som värderas högre är:

 • en miljö där medarbetarna kan utvecklas professionellt
 • positiv kultur som värdesätter mångfald, inkludering och öppen kommunikation
 • att verksamheten upplevs som en attraktiv arbetsgivare med värderingar som delas av de anställda.

Kursen "Så blir du en attraktiv arbetsgivare inom vården” ger dig kunskap om vad du behöver göra för att attrahera och behålla medarbetare i den högkonkurrensutsatta vårdsektorn. Du kommer att få konkreta verktyg och metoder för att kunna skapa en attraktiv arbetsplats som ligger i framkant och säkerställa att din verksamhet har den personal som den behöver.

Kursen rikar sig till:

 • Chefer och ledare
 • HR

 

PROGRAM

08.30 Registrering och fika

08.50 Start

Forskning och statistik kring attraktiva arbetsplatser

 • Vad är det som gör att medarbetare lämnar en arbetsplats?
 • Faktorer som gör att människor blir attraherade av en arbetsplats
 • Vad vill en medarbetare ha av sin arbetsgivare?
 • Exempel på attraktiva arbetsgivare

Att vara en attraktiv ledare

 • Vad vill medarbetare ha för typ av chef?
 • Så anpassar du ledarskapet till olika generationer
 • Framgångsrika ledarskapsstilar inom vården

Kompetensutveckling och karriärvägar

 • Metoder för kompetensutveckling av personal inom vården
 • Hur skapar vi bra karriärvägar för att utveckla och behålla personal?
 • Hur kan vi se till att de som har hög kompetens stannar kvar?

Marknadsföring som verktyg för att attrahera och behålla personal

 • Hur kan vi använda marknadsföring för att bli en attraktiv arbetsgivare - på både kort och lång sikt?
 • Vad kan enskilda verksamheter göra för att marknadsföra sig själva?
 • Att arbeta med marknadsföring för att behålla personal

Så skapar du en positiv kultur i verksamheten som gör att personalen stannar kvar länge

 • Varför mångfald och inkludering är så viktigt att arbeta ständigt med?
 • Arbetssätt som skapar en stark och positiv kultur
 • Hur öppen kommunikation kan skapa tillit och stark kultur mellan medarbetare

 Tidscheman

 • Vad kan vi göra för att undvika att medarbetare börjar arbeta på bemanningsföretag?
 • Framgångsrika och attraktiva schemamodeller som gör att personalen stannar kvar inom vården
 • Hur kan vi säkerställa att personalen får 11 timmars dygnsvila om de arbetar deltid hos flera arbetsgivare?

 16:00 Kursen avslutas

Föreläsare

19 Mars 2024
Tid:
08.50-16.00
Var:
Nysam
Drottninggatan 97
Stockholm

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech