19-20 Sept 2023
Tid:
Kl. 13.00-12.00
Var:
Södermalmsallén 36-38

StåNet 2023

Välkommen till StåNet 2023! Konferensen riktar sig till dig som är hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker och arbetar med avancerat stående och gående i sitt dagliga arbete på hjälpmedelscentral.

Temat i år är ”Gående ur ett livsperspektiv” där vi lägger särskilt fokus på vuxna den här gången. Upplägget kommer att vara en blandning av föreläsningar och case-diskussioner.

 

Årets talare:


Kicki Reifeldt, Leg. Arbetsterapeut, HMC Sverige
Hur motiverar vi personer med fetma att stå och gå för att belasta skelettet?

Linus Johansson, Leg. Fysioterapeut, Soma move
En inblick i människans unika förmåga att stå och gå på två ben, ur ett evolutionärt och funktionellt perspektiv

Erika Cloodt, Leg. Fysioterapeut Med dr | PT, PhD, Ortopediska kliniken, Lunds universitet
Gående från barn till vuxen - hur bibehåller vi ett gående och ska man gå till varje pris?

Kristina Hobro, Leg. Sjukgymnast, Habiliteringen, Frölundas Barn och Ungdom
Klinisk gånganalys

Programmets hålltider

19 sep

12.00 – 13.00: Lunch och nätverkande
13.00 – 17.00: Föreläsningar och patientfall
18.30 – 19.00: Mingel
19.00 – 22.00: Gemensam middag

20 sep

08.30 – 12.00: Föreläsningar och patientfall
12.00 – 13.00: Lunch och nätverkande

19-20 Sept 2023
Tid:
Kl. 13.00-12.00
Var:
Södermalmsallén 36-38

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech