Vårdavdelningsforum

Vårdavdelningsforum startade 2014 med syftet att samla representanter för vårdavdelningar runt om i Sverige och föra en diskussion om drift och bemanning av vårdavdelningar. Nätverket hålls en till två gånger per år och har olika teman. Långsiktigt är ambitionen att skapa ett forum för uppföljning- och utveckling av vårdavdelningar där verksamheterna ges möjlighet att utveckla och jämföra drifts- och kvalitetsdata samt utbyta erfarenheter som underlag för förbättringar avseende kvalitet, patientsäkerhet, bemanning och ekonomi.

Frågeställningar har genom åren kretsat kring sådant

  • ”Rätt” bemanning – finns det ett gyllene bemanningstal?
  • Vårdtyngd – kan vi hitta ett gemensamt sätt att mäta detta?
  • Olika vårdmodeller – hur gör andra?
  • Vårdavdelningens storlek – hur påverkar denna vår effektivitet?
  • Effektiv utskrivningsprocess – för- och nackdelar med olika lösningar
  • Klinikutveckling ur olika perspektiv – vårdutveckling, ekonomistyrning och ledarskap

Under hösten 2020 är temat Hälsosamma scheman och hur man får till långsiktigt hållbara arbetstider för medarbetarna; ett behov som växt sig allt större inom vården under de senaste åren. Mer information om våra kommande forum hittar du under rubriken Konferenser och utbildning.

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten