24 Okt 2023
Tid:
Kl.09:30-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 111 57 Stockholm

Vård­avdelnings­forum 2023

Vårdavdelningsforum är en mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

En åldrande befolkning, allt fler kroniskt sjuka patienter och bristen på kompetensförsörjning medför stora utmaningar för dagens och framtidens sjukvård. Följden av detta har lett till personalbrist, vårdplatsbrist, dålig arbetsmiljö och en försämrad patientsäkerhet.

På konferensen kommer vi att ta ett helhetsgrepp om hur framtidens slutenvårdavdelning ska se ut för att möta patienternas behov och vara en attraktiv arbetsplats. Hur får vi personal att vilja jobba inom den tunga slutenvården? Måste patienter ligga inne på sjukhuset? Behöver vi verkligen fler vårdplatser? Hur skapar vi en god arbetsmiljö som gör att personalen orkar stanna kvar? Hur kan hela vårdkedjan arbeta proaktivt för att förhindra att patienter läggas in på sjukhuset?

Under dagen kommer du att få ta del av goda exempel, intressanta paneldiskussioner och få möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar med kollegor från andra sjukhus och regioner.

 

*Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Program

Tid:
09:00-09:30
Registrering och frukost
Tid:
09:30
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09:40-10:10
Internationell utblick – vad kan vi lära av andra länder?
Jörgen har en gedigen erfarenhet av både svensk och internationell sjukvård. I detta talarpass kommer du få lyssna till hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder och vad vi kan lära av dem. Hur ser vårdplatsläget ut i olika länder? Hur har de löst problematiken med vårdplatsbristen, kompetensförsörjningen och långa väntetider. Jörgen kommer också att prata om vad konsekvenserna blir av sättet vi arbetar på i Sverige.
Tid:
10:10-10:40
Status kring nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning
På uppdrag av regeringen ska nationella vårdkompetensrådet ta fram förslag till en nationell plan för sjukvårdens kompetensförsörjning. Hur ser behovsläget ut i Sverige och vad behöver det göras för att säkra morgondagens personalförsörjning?
Tid:
10:40-11:10
Universitetssjukhuset Örebro resa mot en annorlunda sjukhusavdelning
Universitetssjukhuset i Örebro håller på att kompetensväxla stort på olika sätt. Ta del av deras arbete, framgångsfaktorer och fallgropar. Hur mycket får man kompetensväxla och vad betyder det i praktiken för patientsäkerheten? Hur kan vi tänka på ett annat sätt för att kunna bemanna sjukvårdsavdelningar när det råder brist på kompetens?
Tid:
11:10-11:35
Paneldiskussion: Hur bemannar vi framtidens vårdavdelning?
Kompetensförsörjning är en av vårdens största utmaningar just nu som är avgörande att komma till bukt med. Vad behöver göras för att klara framtidens kompetensförsörjning? Vilka olika kompetenser kan vi ha på en vårdavdelning för att optimera bemanningen? Vad kan vi göra för att få befintlig vårdpersonal att kvar stanna längre?
Tid:
11:35-12:35
Lunch
Tid:
12:35-13:05
Så gick avdelning 62 på Mora lasarett från ledningskris till fullbemanning
Avdelning 62 tappade halva personalstyrkan på några månader och stod inför nedstängningar av vårdplatser. Det var då Moramodellen kom till. Ta del av avdelningens nya arbetssätt som ledde till fullbemanning, bättre arbetsmiljö, kortare vårdtider och att patientsäkerheten har höjts.
Tid:
13:05-13:35
Hur kan vi ge högkvalitativ vård med färre vårdplatser?
Region Halland har lägst antal vårdplatser per invånare i Sverige men har samtidigt låg beläggningsgrad, få överbeläggningar och hög vårdkvalitet – hur går det ihop? Ta del av regionens resa mot minskning av vårdplatser och få tillfälle att fråga och diskutera arbetet.
Tid:
13:35-14:05
Så arbetar region Skånes mobila team med specialiserad sjukvård i hemmet
Skånes universitetssjukhus var först i landet med att erbjuda akutvård i hemmet inom alla specialiteter. Sedan projektet startade 2021 har de vårdat 655 patienter i hemmet som annars hade legat på sjukhuset. Ta del av lärdomar om hur mobila team kan avlasta sjukhuset samtidigt som de erbjuder personcentrerad och kostnadseffektiv vård av hög kvalitet.
Tid:
14:05-14:35
Virtuell slutenvårdsavdelning – vårdplatser i patientens eget hem
Som ett led i att låta patienten vara mer delaktig i sin vård och samtidigt frigöra plats till patienter med ett större behov av sjukhusets fysiska vårdplatser erbjuder Medicinkliniken på St:Görans sjukhus slutenvård i patientens hemmiljö. Låt dig inspireras av framtidens sjukvårdsavdelning och dess positiva effekter på både patienter och vårdens kapacitet.
Tid:
14:35-15:00
Fika
Tid:
15:00-15:30
Region Jönköping läns framgångsrika arbete med att förbättra samarbetet mellan primärvård och slutenvård för en mer proaktiv och nära vård
I fyra spår har Region Jönköping läns infört nya kommunikationsvägar mellan primärvård och slutenvård i hela regionen. Det nya arbetssättet ska leda till minskad remisshantering och proaktivt arbete så att patienterna inte ska behöva söka vård på akutmottagning eller läggas in på sjukhuset.
Tid:
15:30-16:00
Rundabordssamtal
Diskutera dina utmaningar och utbyt erfarenheter med kollegor från olika delar av landet.
Tid:
16:10
Konferensen avslutas

Föreläsare

24 Okt 2023
Tid:
Kl.09:30-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 111 57 Stockholm

Kontaktperson

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech