23 Okt 2024
Tid:
Kl.09:00-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 111 57 Stockholm

Vård­avdelnings­forum 2024

Vårdavdelningsforum är en unik mötesplats för dig som arbetar inom slutenvården

Med en åldrande befolkning och växande andel multisjuka äldre konsumerar vi mer vård än någonsin tidigare. Samtidigt brottas sjukvården med stora underskott samt personal- och vårdplatsbrist som följd av detta.

På Vårdavdelningsforum belyser vi hur framtidens slutenvårdsavdelningar bör utformas för att möta patienternas behov och attrahera kompetent personal. Årets program kommer att fokusera på frågor som:

  • Hur ska vi prioritera när resurserna inte räcker till?
  • Vad kan vi göra för att lyckas möta befolkningens vårdbehov med färre vårdplatser?
  • På vilka sätt kan vi samverka med primärvården, öppen vården och kommunen för att främja förebyggande vård och därmed minska behovet av slutenvård?
  • Vilka åtgärder måste vi vidta för att bli oberoende av hyrpersonal och skapa en stabil personalstyrka?

Under dagen kommer du få ta del av olika arbetssätt och omvårdnadsstrategier som bidrar till att fler patienter kan få vård samt tips på vad ni måste göra för att bli en attraktiv arbetsgivare. Ta tillfället i akt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter med kollegor från olika verksamheter och regioner.

 

*Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Program

Tid:
08.30-09.00
Registrering och kaffe
Tid:
09:00-09.10
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09.10-09.50
Så arbetar Region Kalmar med hela vårdkedjan för att lyckas balansera vårdplatser efter invånarnas behov
Majoriteten av regionerna dras med höga beläggningsgrader och utlokaliseringar medan Region Kalmar är bäst i klassen. Lyssna till hur de arbetar med att matcha resurser efter vårdbehov, hur de arbetar proaktivt tillsammans med primärvården och kommunerna för att förhindra inläggningar och få hem medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhusen.
Tid:
09.50-10.20
Hur ska vi prioritera när resurserna inte räcker till?
Klyftan mellan behov och resurser ökar hela tiden inom sjukvården. En åldrande befolkning, kompetensförsörjningsbrist och stora underskott i regionerna kräver prioriteringar. Hur ska vi tänka kring prioriteringar och vilka verktyg finns det som kan hjälpa oss att prioritera rätt?
Tid:
10.20-10.45
Förmiddagsfika
Tid:
10.45-11.25
Karolinska universitetssjukhusets åtgärder för att kunna vårda fler patienter
Förra året lanserade Karolinska en ny omvårdnadsstrategi för att stärka sjukhuset inom ledarskap, innovation, förbättringsarbete och professionell utveckling. Lyssna till hur deras förändrade arbetssätt på vårdavdelningar ska leda till mindre dubbelarbete, borttagande av onödiga arbetsmoment och mer samverkan mellan avdelningarna. Hur kan ett sjukhus arbeta tillsammans som en helhet och hjälpas åt så att fler patienter ska kunna få vård?
Tid:
12:35-13:05
Så gick avdelning 62 på Mora lasarett från ledningskris till fullbemanning
Avdelning 62 tappade halva personalstyrkan på några månader och stod inför nedstängningar av vårdplatser. Det var då Moramodellen kom till. Ta del av avdelningens nya arbetssätt som ledde till fullbemanning, bättre arbetsmiljö, kortare vårdtider och att patientsäkerheten har höjts.
Tid:
11.55-12.30
Gruppdiskussioner
Utbyt erfarenheter med kollegor från olika delar av Sverige och få med dig nya insikter till er verksamhet.
Tid:
12.30-13.30
Lunch
Tid:
13.30-14.10
Hur kan vi göra vården till en attraktiv arbetsgivare?
I en tid då bemanningsbristen inom vården fortsätter att vara ett stort bekymmer är det avgörande att fokusera på de faktorer som betyder mest för vårdpersonalen. Ta del av vilka åtgärder vårdverksamheter behöver göra för att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal.
Tid:
14.10-14.40
Konsten att göra sig oberoende av hyrpersonal och bli en attraktiv arbetsplats
Kirurgavdelningen i Västerås var kantad av konflikter, dålig bemanning och ett dåligt rykte. När det var som värst hade de bara 6 st anställda sjuksköterskor och resten var hyrpersonal. Hur lyckades de vända skutan? Följ med på deras resa från att vara på botten till att skapa en attraktiv arbetsplats med ett gott rykte där de är helt oberoende av hyrpersonal och har lätt att rekrytera nya medarbetare.
Tid:
14.40-15.10
Nytt arbetssätt som möjliggör att sjuksköterskan kan ansvara för fler patienter
När det blev svårt att hålla vårdplatserna öppna och personalen var slutkörd testade ortopedavdelning 52-55 nya arbetssätt för att möta verksamhetens utmaningar. Sjuksköterskans roll förändrades till en arbetsledarroll vilket resulterade i att sjuksköterskan har ansvar för fler patienter än tidigare. Det nya arbetssättet har medfört att medelvårdtiden har sänkts och flödet av patienter och utskrivningsprocessen har blivit bättre. Dessutom har personalen mer tid för återhämtning.
Tid:
15.10-15.35
Eftermiddagsfika
Tid:
15.35-16.05
Gruppdiskussioner
Utbyt erfarenheter med kollegor från olika delar av Sverige och få med dig nya insikter till er verksamhet.
Tid:
16.05-16.10
Konferensen avslutas

Föreläsare

23 Okt 2024
Tid:
Kl.09:00-16:10
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 111 57 Stockholm

Kontaktperson

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech